Stichting Klippel Trenaunay Nederland is aangesloten bij:Iedereen
------------------------------------------------- SKTN heeft de ANBI status


Facebook


SamenwerkingsverbandHevas


Sturge Weber

SKTN LOGO

Lid/Donateur worden doe je zo


De tijden veranderen in de zorg en in de samenleving. Niets waar we aan gewend waren blijft nog hetzelfde.

Wij als patiëntenvereniging merken dat vooral die veranderingen in de zorg voor veel mensen lastig zijn om mee om te gaan lees verder

Studiemiddag Jeugdartsen 23 november 2017

Contact en informatiegegevens

Stichting Klippel Trenaunay Nederland
SKTN

Nummer Kamer van Koophandel
410293326

Telefoon

E-mailadres
info@sktn.eu

Stichting Klippel Trenaunay Nederland is aan gesloten bij:
Ieder(in)

Organisatie

+ SKTN is opgericht te Wierden op 25 februari 1986 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 41029326

+ SKTN is aangesloten bij Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, CG-Raad

+ SKTN kent leden en donateurs. (Ouders van) patiënten met Klippel Trenaunay
kunnen lid worden van SKTN. De jaarlijkse contributie bedraagt 15,00 Euro.

Nederlandse leden en donateurs kunnen hun financiële bijdrage overmaken op bankrekening 33.23.00.404 t.n.v. SKTN.

Betalingsmogelijkheid voor Belgische, of andere buitenlandse leden:
Rek.nr. IBAN NL55 RABO 0332 3004 04
Rabobank Terneuzen Sas van Gent, Postbus 22, 4530 AA Terneuzen
BIC RABONL2U