Stichting Klippel Trenaunay Nederland is aangesloten bij:


Facebook


SamenwerkingsverbandHevas


Sturge Weber

SKTN LOGO

Lid/Donateur worden doe je zo


De tijden veranderen in de zorg en in de samenleving. Niets waar we aan gewend waren blijft nog hetzelfde.

Wij als patiëntenvereniging merken dat vooral die veranderingen in de zorg voor veel mensen lastig zijn om mee om te gaan lees verder

Contactdag 7 oktober 2017

Dit jaar zal de contactdag gezamenlijk met HEVAS worden georganiseerd.
De locatie en het programma zullen later bekend worden gemaakt.

Ervaart u hobbels bij werk?

Lukt het u om werk te vinden dat past bij uw situatie? Lukt het om met uw KT uw baan te behouden? Welke belemmeringen ervaart u? Welke mogelijkheden benutten werkgevers en/of overheidsinstanties niet of onvoldoende?

Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, doet momenteel onderzoek naar belemmeringen die mensen met een beperking of chronische ziekte ondervinden bij werk. (Vul hier uw organisatienaam in) is lid van Ieder(in).

Actuele signalen belangrijk
De signalen uit dit onderzoek gebruikt Ieder(in) in haar lobbyactiviteiten richting politiek en andere organisaties betrokken bij werk. Vanwege de nieuwe wetgeving rond werk (Participatiewet) zijn actuele signalen erg belangrijk.

Meedoen
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst ‘Ervaart u hobbels bij werk?’ in. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Bij voorbaat dank.
Ga hier naar de vragenlijst

Ervaart u hobbels bij werk? is een gezamenlijk onderzoek van Ieder(in), NPCF en LPGGz.

Hobbels bij werk - bannerafbeelding

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>