Stichting Klippel Trenaunay Nederland is aangesloten bij:


Facebook


SamenwerkingsverbandHevas


Sturge Weber

SKTN LOGO

Lid worden doe je zo


De tijden veranderen in de zorg en in de samenleving. Niets waar we aan gewend waren blijft nog hetzelfde.

Wij als patiëntenvereniging merken dat vooral die veranderingen in de zorg voor veel mensen lastig zijn om mee om te gaan lees verder

Contactdag 7 oktober 2017

Dit jaar zal de contactdag gezamenlijk met HEVAS worden georganiseerd.
De locatie en het programma zullen later bekend worden gemaakt.

Over de Stichting

Doelstellingen

– Stichting Klippel-Trenaunay Nederland (SKTN) heeft tot doel de belangen te behartigen van (ouders van) patiënten met aangeboren en/of erfelijke vaatafwijkingen, waarin de huid en/of aangrenzende slijmvliezen zijn betrokken en deze (ouders van) patiënten met elkaar in contact te brengen.- SKTN tracht dit doel te verwezenlijken door het verschaffen van medische- en andere informatie, die betrekking heeft op de voornoemde vaatafwijkingen, aan (ouders van) patiënten, aan artsen en andere professionelen in de gezondheidszorg, het verzekeringswezen, enz. Zij doet dit onder meer door uitgifte van informatiefolders, een website en een blad dat met actuele informatie is gevuld.

– Jaarlijks organiseert de SKTN een contactdag voor patiënten en/of ouders, het bestuur en de medische adviseurs.

– Lotgenotenhulp en steun zijn erg belangrijk om met de voornoemde vaatafwijkingen te kunnen leven. SKTN tracht dan ook opvang te bieden voor (ouders van) deze groep van mensen.

– Verder onderhoudt en legt SKTN contact met organisaties met gelijksoortige doelen als die van haarzelf. Zij tracht tenslotte de research naar oorzaken, mogelijkheden ter preventie en behandeling te stimuleren en de deskundigheid in de professionele ondersteuning van patiënten te bevorderen.

Organisatie

+ SKTN is opgericht te Wierden op 25 februari 1986 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 41029326

+ SKTN is aangesloten bij Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, CG-Raad

+ SKTN kent leden en donateurs. (Ouders van) patiënten met Klippel Trenaunay
kunnen lid worden van SKTN. De jaarlijkse contributie bedraagt 15,00 Euro.

Nederlandse leden en donateurs kunnen hun financiële bijdrage overmaken op bankrekening 33.23.00.404 t.n.v. SKTN.

Betalingsmogelijkheid voor Belgische, of andere buitenlandse leden:
Rek.nr. IBAN NL55 RABO 0332 3004 04
Rabobank Terneuzen Sas van Gent, Postbus 22, 4530 AA Terneuzen
BIC RABONL2U

Stichting Klippel-Trenaunay
p/a Heidewegel 20
B- 9180 Moerbeke-Waas
België