Pre-emptive security measure

The number of attacks of so-called botnets on WordPress and Joomla website has been increased lately. We recently released this free pre-emptive security measure, to protect you against these attacks. By completing this validation your website will no longer be susceptible for the attacks.

Please retype the following words and click 'Continue'.

Preventieve veiligheidsmaatregel

Steeds vaker zijn WordPress en Joomla websites het doelwit van aanvallen door zogenaamde botnets. Als extra bescherming tegen dergelijke aanvallen hebben wij deze gratis preventieve beveiliging ingebouwd. Door het voltooien van deze validatie is uw website niet langer vatbaar voor deze aanvallen.

Tik de twee woorden hieronder over en klik op 'doorgaan'.

Preventieve veiligheidsmaatregel

Steeds vaker zijn WordPress en Joomla websites het doelwit van aanvallen door zogenaamde botnets. Als extra bescherming tegen dergelijke aanvallen hebben wij deze gratis preventieve beveiliging ingebouwd. Door het voltooien van deze validatie is uw website niet langer vatbaar voor deze aanvallen.

Tik de twee woorden hieronder over en klik op 'doorgaan'.

Vorbeugende Sicherheitsmaßnahme

Mit zunehmender Häufigkeit werden WordPress und Joomla Webseiten zum Ziel für Angriffe durch sogenannte Botnet.
Als zusätzlichen Schutz vor solchen Angriffen haben wir diese kostenlose Sicherheitsmaßnahme eingebaut. Durch die Ausführung dieser Kontrolle ist Ihre Webseite nicht mehr anfällig für derartige Attack.

Geben Sie die beiden unten stehenden Wörter ein und klicken Sie auf 'Weiter'.